Open een account

Klantenacceptatiebeleid

Voordat we u kunnen accepteren als klant en tot het openen van een account dienen we meer informatie te verkrijgen.
GOLDEX voert voor elke klant een CDD onderzoek uit.

Letterlijk betekent Customer Due Diligence ‘gepaste zorgvuldigheid’. Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘know your customer’ (KYC)- of ‘ken uw klant’-beginsel: wie is uw cliënt, maar ook: wie zijn de eigenaren, kan de klant een risico vormen en waarvoor wordt de zakelijke relatie gebruikt? CDD is dan ook gericht op een integere beleidsvoering, waarbij organisaties en bedrijven moeten weten met wie ze zakendoen. Zo voorkomen zij dat ze zakendoen met frauduleuze en criminele partijen.